TOLERANCYJNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW

W poniższych tabelach jest wyznaczona wzajemna tolerancja poszczególnych materiałów lub przy mimowolnym kontakcie materiału i konstrukcjami budowlanymi. Jest to fragment cytacji z ČSN 73 3610.

W tabeli D.4 podano, jakie materiały blacharskie mogą być we wzajemnym kontakcie. 

Tabela D.4: Reakcja wybranych metali przy kontakcie
 

  aluminium ołów miedż stop cynku z tytanem Stal nierdzewna Stal cynkowana ogniowo stal
aluminium + o - + + + -
ołów o + + + + o -
miedż - + + - + - -
stop cynku z tytanem + + - + + + -
Stal nierdzewna + + + + + + +
Stal cynkowana ogniowo + o - + + + -
stal - - - - + - +

+ Materiały mogą być w kontakcie.
-
  Należy unikać kontaktu materiałów, wchodzą w znaczącą reakcję. Do korozji elektrolitycznej dochodzi przy obecności wody.
o Należy wyeliminować kontakt materiałów 

 

Woda wypływająca z konstrukcji miedzianych zawiera jony miedzi, które mogą powodować korozję  aluminium, cynku, stopu cynku z tytanem, stali ocynkowanej,. Wymienionych metali nie powinno umieszczać pod konstrukcjami wykonanymi z miedzi. ponieważ woda wypływająca z większych powierzchni miedzianych wejdzie w reakcję.

 

Wszystkie rodzaje blach należy chronić przed spływającą wodą z konstrukcji stalowej bez warstwy antykorozyjnej.

 

W tabeli D.5 jest wyznaczone, jakie konstrukcje blacharskie mogą być w kontakcie z wybranymi materiałami konstrukcji budowlanych.

Tabela D.5: Możliwy wpływ materiałów konstrukcji budowlanych na materiały konstrukcji blacharskiej 

  aluminium ołów miedż stop cynku z tytanem Stal cynkowana ogniowo stal Stal nierdzewna Organiczna powierzchnia blachy
konstrukcja  ze spoiwem cementowym* - - + - - + + ?
konstrukcja  ze spoiwem gibsowym* - + + - - - + ?
konstrukcja  ze spoiwem wapiennym* - - + - - - + ?
drewno pH < 4.5** - - + - - - - ?
drewno pH > 4.5** + + + + + + + ?

* Drewno z pH > 4.5: na przykład sosna zwyczajna, sosna alaska, świerk północny, buk, topola
**
Drewno z pH < 4.5: na przykład jodła douglas, cedr czerwony, dąb, kasztan, sosna nadmorska, modrzew europejski.

 

Możliwość kontaktu z materiałem budowlanym należy sprawdzić u producenta blachy powlekanej  43 ČSN 73 361

Napisz do nas

Close dialog window

Napisz do nas