Dekcassette LE

Dekcassette LE

Dekcassette LE

Kaseton elewacyjny DEKCASSETTE® LE jest prostokątnym elementem z przeważającym rozmiarem podłużnym i z systemem zamków zatrzaskowych.

Kaseton mocuje się wkrętami do rusztu nośnego uprzednio wprowadzając dolną krawędź do zamka już przymocowanego kasetonu i dokręceniem wkrętów na krawędzi górnej. Elementy mocujące są zakryte. Spoiny między kasetonami są w dowolnej rozpiętości pomiędzy 5–50 mm.

Elementy lakierowane, przy produkcji, transporcie i montażu są zabezpieczone folią ochronną.

Ruzt nosny │ Kolory i dekor

Rozmiary kasetonów(mm)
możliwa długość Dd + Sv
możliwa wysokość V150–450
długość całkowita d150–3 000
wysokość całkowita vV + 55 + Sh
głębokość30
spoina pozioma Sh5–50
spoina pionowa Sv5–50
grubość blachy0.75* (per V < 250 mm)
1.00
* Implemented sheet thickness: 0.75 mm after consultation with the manufacturer.

Ulubione rozwiązanie

Jeszcze doniedawna najbardziej ulubiony element frontowy elewacji wentylowanych DEKMETAL.

Klasyczna spoina

Elegancki design czystych, prostych spoin bez widzialnych elementów mocujących.

Różnorodność

Cała seria produkcyjna DEKCASSETTE jest stworzona dla szerokiej możliwości wyboru materiałów, kolorów i ich kombinacji oraz wielkości kasetonów i spoin.

Ściągnij

DT Ruzt nosny
Katalog: Systemy elewacyjne

Referencje

Institute of Clinical and Experimental Medicine

Institute of Clinical and Experimental Medicine

Water treatment station

Water treatment station

Březová | Dekcassette LE
Close dialog window
 • Institute of Clinical and Experimental Medicine 1
 • Institute of Clinical and Experimental Medicine 2
 • Institute of Clinical and Experimental Medicine 3
 • Institute of Clinical and Experimental Medicine 4
 • Institute of Clinical and Experimental Medicine 5
Go to previous slide Go to next slide Go to previous slide Go to next slide
Close dialog window

Institute of Clinical and Experimental Medicine

Prague

Institute of Clinical and Experimental Medicine 1
Institute of Clinical and Experimental Medicine 2
Institute of Clinical and Experimental Medicine 3
Institute of Clinical and Experimental Medicine 4
Institute of Clinical and Experimental Medicine 5

Featured product

Close dialog window
 • Water treatment station 1
 • Water treatment station 2
 • Water treatment station 3
 • Water treatment station 4
 • Water treatment station 5
 • Water treatment station 6
Go to previous slide Go to next slide Go to previous slide Go to next slide
Close dialog window

Water treatment station

Březová

Water treatment station 1
Water treatment station 2
Water treatment station 3
Water treatment station 4
Water treatment station 5
Water treatment station 6

Featured product