Ochrana osobních údajů

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe dostarczone przez użytkownika będą przetwarzane do udostępnienia treści naszej strony internetowej i do oferowania produktów i usług naszej firmy, nie b!d§ przekazywane osobom trzecim, ani udostępniane poza terytorium UE. Administratorem danych osobowych jest firma DEKMETAL s.r.o., nr ID: 485 89 837, Tiskařská 10/257, 108 28 Praga 10, przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla celów bezpośredniego marketingu, zgodnie z artykułem 6 (1). 1 (b). (f) Rozporządzenie GDPR). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 3 RBP. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych oraz zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania. Twoje dane nie będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego i nie będą wysyłane żadne dalsze oferty.

Napisz do nas

Close dialog window

Napisz do nas