Systemy elewacyjne i dachowe z blach

Kontakty

Kontakty


SIEDZIBA SPÓŁKI:

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

DEKMETAL s.r.o.

Tiskařská 10/257

108 00 Praha 10

Republika Czeska

DEKMETAL s.r.o.

Dřísy 286

277 14 Dřísy

Republika Czeska 

tel.: +48 787 628 718 e-mail: info@dekmetal.pl 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe dostarczone przez użytkownika będą przetwarzane do udostępnienia treści naszej strony internetowej i do oferowania produktów i usług naszej firmy, nie b!d§ przekazywane osobom trzecim, ani udostępniane poza terytorium UE. Administratorem danych osobowych jest firma DEKMETAL s.r.o., nr ID: 485 89 837, Tiskařská 10/257, 108 28 Praga 10, przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla celów bezpośredniego marketingu, zgodnie z artykułem 6 (1). 1 (b). (f) Rozporządzenie GDPR). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 3 RBP. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych oraz zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania. Twoje dane nie będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego i nie będą wysyłane żadne dalsze oferty.

FORMULARZ KONTAKTOWY