Blachy tytanowo-cynkowe

Właściwości materiału

Blachy Tytanowo-cynkowe są walcowane z surowca spełniającego wymagania normy EN 988.

Struktura powierzchni

Blachy Tytanowo-cynkowe są ogólnie dostępne w różnych strukturach. Albo jako naturalnie ocynkowane lub w formie jasnoszarej czy ciemnoszarej patyny.

Struktura patynowana

Górne warstwy powierzchni blachy są rozłożone chemicznie w celu uzyskania efektu „zwietrzenia”. Materiał zasadniczy nie jest uszkodzony, tylko dochodzi do przyśpieszonej, naturalnej przemiany powierzchni z połysku do matu. W przypadku realizacji tej przemiany w normalnych warunkach  „naturalnie” by to trwało kilka lat. Wynikiem patynacji może być jasno szara czy ciemno szara warstwa wierzchnia.

Obróbka

Znaczna elastyczność blach tytanowo-cynkowych umożliwia dowolną obróbkę tylko z jedynym zastrzeżeniem - nie wolno ich obrabiać przy temperaturze poniżej 10 °C. W razie niższej temperatury konieczne jest rozgrzanie obrabianej krawędzi. Dalej należy zapewnić, aby nie dochodziło do kontaktu    elementów tytanowo-cynkowych z nieocynkowaną stalą lub miedzią. W takich wypadkach przy obecności wody powstaje galwaniczna korozja metali.

Blachy  tytanowo-cynkowe nie wolno układać na pasy asfaltowe i na niewysuszone impregnowane łaty.

Prosimy do nas napisać

Close dialog window

Prosimy do nas napisać